Aktualności

poniedziałek, 28 października 2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu  Wszystkich Świętych  o godz. 14,00  w kaplicy domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym zostanie odprawiona Msza Święta, po której nastąpi procesja do grobów zmarłych. Mszę św. i procesję celebrować  będą  duszpasterze  Dekanatu Grudziądz II.

niedziela, 20 października 2013

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych i wzmożonymi pracami porządkowymi przy grobach na Cmentarzu Komunalnym, uprzejmie prosimy o zachowanie porządku i czystości poprzez wrzucanie odpadów wyłącznie do pojemników zlokalizowanych na cmentarzu. Informujemy również, iż niebawem dostawione zostaną pojemniki na odpady stałe.

poniedziałek, 01 lipca 2013
Od 1 lipca 2013 obowiązuje nowy cennik usług.
wtorek, 30 października 2012

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych oraz trwającymi pracami porządkowymi na terenie cmentarza przy grobach zmarłych uprzejmie informujemy, iż niebawem zostanie zwiększona ilość pojemników na odpady stałe na terenie cmentarza. W związku z tym prosimy o zachowanie czystości i porządku podczas pielęgnacji grobów zmarłych poprzez wyrzucanie odpadów tylko i wyłącznie do pojemników zlokalizowanych na cmentarzu.  

Przypominamy także wszystkim odwiedzającym cmentarz komunalny, że w dniu 1 listopada b.r. w kaplicy domu przedpogrzebowego zostanie odprawiona Msza św., po której nastąpi procesja do grobów zmarłych. Mszę św. i procesję będą celebrować duszpasterze  Dekanatu Grudziądz II.  

poniedziałek, 02 lipca 2012
Od 1 lipca 2012 obowiązuje nowy cennik usług.
starsze artykuły...
Informacje
Informacja
środa, 25 września 2013 06:44
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że stawianie nagrobków na mogiłach odbywa się po uzyskaniu stosownego zezwolenia i wniesieniu ustalonej na podstawie obowiązującego cennika opłaty. W związku z powyższym w biurze cmentarza przy ul. Jaskółczej 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 należy pobrać i wypełnić stosowne druki  oraz wnieść należną opłatę. Obecnie opłata za postawienie nagrobka wynosi 108,00 zł, natomiast opłata za wjazd na teren cmentarza to kwota 43,20 zł.  W przypadku nie dopełnienia tego warunku nagrobki będą demontowane na koszt dysponentów grobu. 
 
Chłodnia i stół do toalety pośmiertnej
wtorek, 02 lipca 2013 08:30

Informujemy, że  na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Jaskółczej 18 od ubiegłego roku funkcjonuje nowoczesna chłodnia do przechowywania zwłok. Wyposażona jest ona w zespół komór o łącznej pojemności 8 ciał. W każdej komorze możliwe jest przechowanie dwóch trumien i dwóch ciał. Pomieszczenie wyposażone jest również w wózek transportowy umożliwiający załadunek ciał i trumien do komór chłodniczych na odpowiednią wysokość.  W pomieszczeniu tym znajduje się również  zestaw do  mycia oraz ubierania ciał, jak również stolik na potrzebne akcesoria. Pomieszczenie wyposażone jest w urządzenie do dezynfekcji i mycia używanego sprzętu.  Dzięki temu urządzeniu zachowana  jest czystość po każdorazowym  użyciu stołu. Nasza chłodnia jest jedną z najnowocześniejszych na terenie naszego miasta. Zakłady pogrzebowe z Grudziądza i okolic  chętnie korzystają z  tego pomieszczenia, ponieważ mycie i ubieranie zwłok odbywa się w sposób profesjonalny z zachowaniem należytego  szacunku  dla osób zmarłych.


 
Budowa grobowców
wtorek, 02 lipca 2013 08:27

MPGN Sp. z o.o. informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do budowy grobów murowanych tzw. grobowców rodzinnych. Planuje się wybudowanie grobowców czteromiejscowych, dwumiejscowych płytkich (trumna obok trumny) i dwumiejscowych głębokich (trumna nad trumną). Przy pochówku w grobowcu rodzinnym nie obowiązuje późniejsza opłata za „przedłużenie grobu”. Cmentarz pobiera jedynie tzw. pokładne od każdej pochowanej osoby w grobowcu. Zapraszamy zainteresowane osoby do biura cmentarza celem zapoznania się z przedstawioną ofertą. 

 


galeria